Valmenna urheilijaksi -koulutukset

Täydennyskoulutusta lasten ja nuorten valmentajille 

Valmenna urheilijaksi -koulutus järjestetään jälleen syksyllä 2024.

Taustaa: Kisakallion kehittämät Valmenna Urheilijaksi -täydennyskoulutukset käynnistyivät syksyn 2021 pilottikoulutuksella, joka oli suunnattu yläkouluikäisten (12-15 v.) urheilijoiden valmentajille. Koulutus sai erittäin hyvää palautetta osallistuneilta valmentajilta. Jatkossa järjestämme Valmenna Urheiliijaksi -koulutuksia kohdennettuina niin lapsuus- (5-12 v.), valintavaiheen (12-15 v.) kuin huippuvaihetta lähestyvien (16-20 v.) urheilijoiden valmentajille. 

Koulutuksessa eri alojen asiantuntijat ja ammattivalmentajat tukevat valmentajien osaamisen kehittymistä valmentajan polulla käytännönläheisesti yksilölliseen palautteeseen, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja mentorointiin perustuvassa prosessissa. Koulutus järjestetään yhteistyössä TAITOC-taitovalmennuskonseptin kanssa – tutustu TAITOC-konseptiin tarkemmin: https://www.taitoc.fi

Mikä Valmenna Urheilijaksi?

Koulutukset ovat syntyneet seuravalmentajien tarpeesta syventää erityisosaamistaan urheillijan polun eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Koulutuksissa eri alojen asiantuntijat ja ammattivalmentajat tukevat valmentajien osaamisen kehittymistä valmentajan polulla käytännönläheisesti yksilölliseen palautteeseen, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja mentorointiin perustuvassa prosessissa. Koulutus järjestetään yhteistyössä TAITOC-taitovalmennuskonseptin kanssa.

Mihin koulutukset pohjautuvat?

· Lasten valmentajien koulutuksen sisällöt pohjautuvat Suomen Olympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan laatulupauksiin ja niistä johdettuihin teemoihin sekä Kisakallion liikuntataitojen oppimisen ja kehittämisen erityistehtävään.

· Valintavaiheen valmentajien koulutuksen sisällöt pohjautuvat Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi -sisältöihin, joita toteutetaan yläkoululeirityksissä sekä yläkoulujen urheiluluokkatoiminnassa.

Kenelle koulutukset on tarkoitettu?

· Lasten valmentajien koulutus: Täydennyskoulutus on suunnattu lapsuusvaiheen lasten ohjaajille, valmentajille ja ikäkausivastaaville sekä muille lasten valmentamisen parissa toimiville

· Valintavaiheen valmentajien koulutus soveltuu valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK) käyneille valmentajille, joilla on tarve syventää osaamistaan urheilijan polun valintavaiheen urheilijoiden kokonaisvaltaisessa ammattitaitoisessa valmennuksessa

Syksyn 2024 koulutusten ajankohdat:

20.-22.9.24

25.-27.10.24

 

 

Vuonna järjestetyn koulutuksen 2023 koulutusesitteet

Valmenna urheilijaksi - lapsuusvaihe 

Valmenna urheilijaksi - valintavaihe

Kari Seppänen

Urheilun ja liikunnan asiantuntija

Anne Rikala

Urheilun ja liikunnan asiantuntija