Osaamisella eteenpäin

Tavoitteena kokoinaisvaltainen osaaminen ja sen vienti käytäntöön

Kisakallion urheiluopisto kouluttaa eri ikäisten ja eri kehitysvaiheessa olevien liikkujien ja urheilijoiden valmentajia ja ohjaajia. Tarjoamme kohdennettuja koulutuksia niin lasten parissa toimiville (mm. seurojen lasten valmentajat, varhaiskasvattajat, harrastamisen mallin mukaiset liikunnalliset iltapäiväkerhot) kuin valinta- ja huippuvaiheen urheilijoiden valmentajille. 

Järjestämme säännöllisesti valmentajakoulutuksia kuten mm. VOK-perusteiden ja suomalaisen valmennusosaamisen mallin mukaisia valmentaja-ohjaajakoulutuksia (VOK-koulutukset), Valmenna Urheilijaksi- täydennyskoulutuksia sekä seminaareja että räätälöityjä koulutuksia. Tarjoamme koulutusta myös verkkoympäristössä, kuten lasten motoristen taitojen havainnointi-verkkokoulutus.

Koulutustoimintaamme ohjaavia periaatteita ovat mm.: ajankohtaista näyttöön perustuvaa tietoa ja arjen hyvien käytänteitä yhdistävä valmennusosaamisen kehittäminen, osallistava oppijalähtöinen oppiminen, osaamisen jakaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus sekä toiminnassa oppiminen. Tavoite on kehittää kunkin valmentajan kokonaisvaltaista ymmärrystä urheiluvalmennuksesta eri ikä- ja kehitysvaiheissa ja edistää valmentajan kykyä soveltaa tietoja ja taitoja käytännössä omassa arjessaan. 

Kisakallion valmentajakoulutusten suunnittelusta, toteutuksesta ja organisoinnista vastaavat Kisakallion Urheilun ja liikunnan tiimin vastaavat asiantuntijat. 

Haluatko saada tietoa urheilun ja liikunnan palveluista ja koulutuksista?

Tilaa uutiskirje