Urheilu

Kohti huippusuoritusta

Kisakallion urheilutoiminnan keskeisenä toiminta-ajatuksena on auttaa yhteistyölajeja tarjoamalla optimaalisia olosuhteita ja urheilijoille suunniteltuja palveluita. Lisäksi tuemme kumppanilajiemme urheilijoiden ja valmentajien osaamista, jotta urheilijat voisivat saavuttaa oman huippusuoritustasonsa. Kisakallio on tiedon välittäjän roolissa; tiedeyhteisöiltä käytännön arkeen. Keskeisenä osaamisalueena on motoristen taitojen oppiminen ja kehittäminen.

Kisakallion tärkeimmän kehittymisalueen, motorisen taidon oppimisen ja kehittymisen, keskeisiä elementtejä ovat perusliikkumis-, tasapaino- ja välineen käsittelytaito. Kyetäkseen kehittymään omassa lajissaan taitavaksi suorittajaksi on urheilijan hallittava riittävän hyvin edellä mainitut motoriset perustaidot. Hyvä valmentaja kykenee luomaan otollisen ilmapiirin taidon oppimiselle ja hän ymmärtää eri ikävaiheiden mahdollisuudet ja toisaalta yksilölliset variaatiot taidon kehittämisessä.

Kisakallio tarjoaa kumppaneilleen urheilun osaamisen rinnalla olosuhde- ja palveluosaamista erityisesti tapahtumien kumppanina. Meillä on vankka kokemus myös kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä.

Yläkoululeiritys

Yläkoululeiritys tarjoaa nuorelle urheilijalle mahdollisuuden opetella huippu-urheilijan elämää kouluvuoden aikana.

Olosuhteet

Kisakallio tarjoaa urheiluun monipuoliset ja ammattimaiset olosuhteet. Katso tästä mitä kaikkia kenttiä, halleja ja olosuhteita meiltä löytyy.

Urheilijatestaus

Testausasemapalvelumme mahdollistavat monipuolisen kehon koostumuksen, lihastasapainon, hermolihasjärjestelmän suorituskyvyn ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon sekä liikuntataitojen kartoittamisen ja seurannan.