urheilun ja liikunnan Asiantuntijat

Kisakallion urheilun ja liikunnan asiantuntijatiimi koostuu koulutetuista ja osaavista urheilun ja liikunnan erityisosaajista.  Tarjoamme osaamistamme seura- ja lajiliittoasiakkaiden sekä yksilöiden tarpeisiin kattavasti urheilun ja liikunnan eri osa-alueilla. 

asiantuntijat kisakalliossa

Antti Paananen

Urheilun ja liikunnan sekä valmennuskeskuksen johtaja Antti Paananen on koulutukseltaan liikunnanohjaaja YAMK, AmVT sekä urheilujohtamisen JET. Hänen vastuualueenaan on urheilun ja liikunnan tulosyksikön johtaminen. Hän vastaa urheilun ja liikunnan kumppanuuksista sekä operatiivisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta sekä kuuluu Kisakallion johtoryhmään. Erityisosaamista hänellä on liikuntapolitiikasta, verkostojohtamisesta, urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnasta, osaamisen kehittämisestä sekä urheilijoiden kaksoisuratyöstä.

Kari Seppänen

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Kari Seppänen on koulutukseltaan liikunnanohjaaja VOK 1-3 -tasot, HVT, JET ryhmille. Hänen erityisosaamisensa ovat lentopallo, koulutustoiminta, sekä urheiluakatemiatoiminta/kaksoisura-asiat. Hän hoitaa myös Kisakallion lajiliitto- ja seurakumppanuusasioita.

Jani Jokinen

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Jani Jokinen on koulutukseltaan LPT/Liikuntaneuvoja. Lisäksi hän on suorittanut kasvatustieteen aineopinnot ja erityispedagogiikan perusopinnot. Hänen vastuualueensa on Urheilun ja liikunnan osaston toiminta. Hän tekee lajiyhteistyötä jäälajien kanssa.

Elena Ingman

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Elena on koulutukseltaan LitM (liikuntafysiologia), TtK (liikuntalääketiede) ja Tradenomi (AMK). Lisäksi hän on suorittanut urheiluravitsemuksen perus- ja aineopinnot. Hänen vastuualueensa ovat yläkoululeiritoiminta, ravitsemusvalmennus, Valmenna urheilijaksi -valmentajakoulutukset, urheilun ja liikunnan asiantuntijapalvelut sekä urheilijan elämäntaitoihin liittyvät asiantuntijaluennot. Hänen erityisosaamistaan ovat kuormitusfysiologia, urheiluravitsemus, valmennus ja testaus. Hän tekee lajiyhteistyötä käsipallon kanssa.

Aki-Matti Alanen

Aki-Matti on koulutukseltaan Kinesiologian tohtori (PhD, University of Calgary), Terveystieteiden maisteri (JYU), sekä fysioterapeutti (AMK). Aki-Matin erikoisosaamista on liikunta- ja urheiluvammojen riskien hallinta sekä urheilijan harjoitettavuuden kehittäminen. Vastuualueita ovat TKI-toiminta, sekä kumppanien osaamisen kehittäminen.

Dionne Pounds

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Dionne Pounds on LitM (Urheilu- ja liikuntapsykologia) ja URVA. Hänen vastuualuettaan ovat psyykkinen valmennus, Yläkoululeirityksen asiantuntijana toimiminen ja lajivalmennus (koripallo). Hänen erityisosaamisensa on urheilijoiden ja liikkujien psyykkinen valmennus. Hän tekee lajiyhteistyötä palloilulajien, erityisesti koripallon, kanssa.

Anne Rikala

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Anne Rikala on LitK (liikuntafysiologia), VAT ja OLY. Hänen vastuualuettaan ovat urheilun ja liikunnan asiantuntijapalvelut, valmentajakoulutukset ja urheilutestaus. Hänen erityisosaamistaan ovat kuormitusfysiologia, valmennus- ja testaus, valmennusosaamisen kehittäminen sekä huippu-urheilu. Hän tekee lajiyhteistyötä ampumaurheilun, purjehduksen ja lentopallon kanssa.

Mika Valavuori

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Mika Valavuori on koulutukseltaan liikunnan ohjaaja. Hänen vastuualueensa ovat urheilijoiden ja liikkujien testauspalvelut. Hän on testauksen asiantuntija ja hänen erityisosaamistaan ovat pelastuslaitoksen FireFit-testaus, kunto- ja terveysliikkujien kuntotestaus ja hyvinvointipalvelut.

Pauliina Vastamäki

Koulutuksen ja liikuntataitojen kehittämisen asiantuntija Pauliina Vastamäki on koulutukseltaan LitM (liikuntapedagogiikka) ja luokanopettaja. Hänen erityisosaamistaan ovat osaamisen kehittäminen, oppimismuotoilu, ammatillinen koulutus, lasten liikkumisen ja liikuntataitojen edistäminen, lasten ja nuorten valmentaminen, voimistelulajien valmentaminen sekä järjestö- ja seuratoiminta. Hän tekee lajiyhteistyötä voimistelun (akrobatiavoimistelu) kanssa.

Anssi Vesanto

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Anssi on koulutukseltaan liikunnanohjaaja AMK. Hänen vastuualueensa ovat suunnistus ja yläkoululeiritys. Lajiyhteistyö suunnistus

Viivi Ollila

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Viivi Ollila on koulutukseltaan LitM (liikunnan yhteiskuntatieteet), Liikunnanohjaaja (AMK) ja KK (varhaiskasvatuksen opettaja). Hänen vastuualueensa ovat leirikoulut sekä lasten ja nuorten liikunta. Hänen erityisosaamisensa on lasten liikunta, elinikäisen liikunnan edistäminen, liikuntakasvatus ja liikunnan ohjaaminen.

Markus Saaristo

Urheilun ja liikunnan asiantuntija Markus Saaristo on koulutukseltaan LitM (liikuntabiologia, valmennus- ja testausoppi), LOT (liikunnan amk), Sports Performance (Fontys Univesity of Applied Sciences) ja LOP (liikunnanohjauksen peruskurssi). Hänen vastuualueensa ovat urheilun ja liikunnan asiantuntijatoiminta, osaamisen kehittäminen sekä yläkoululeiritoiminta. Hänen erityisosaamisensa on fyysinen valmennus, kuntotestaus, koripallon lajivalmennus sekä liikunnanohjaus. Hän tekee lajiyhteistyötä koripallon ja jalkapallon kanssa.

Anne Salminen

Anne on Voimistelukoordinaattori. Hänen vastuualueensa ovat Kisakallion ja Voimisteluliiton välinen yhteistyö, voimisteluleiritysten koordinointi ja yläkoululeiritoiminta. Hänen erityisosaamistaan on voimistelun asiantuntijuus. Hän tekee lajiyhteistyötä voimistelulajien kanssa.

Veera Kainulainen

Terve voimistelija -asiantuntija ja voimistelun asiantuntija Veera Kainulainen on koulutukseltaan filosofian tohtori ja VeAT. Hänen vastuualueensa ovat Voimistelun yläkoululeiritykset, Voimisteluliiton joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmä ja maajoukkuerinkitoiminta, valmentajien osaamisen lisääminen ja koulutus sekä urheilijan ja liikkujan terveyteen liittyvät asiantuntijaluennot. Hänen erityisosaamistaan on urheilijan terveys ja siihen liittyvät asiantuntijatoiminnot. Hän tekee lajiyhteistyötä ensisijaisesti voimistelulajien kanssa.

Ilkka Palviainen

Koripallovalmentaja Ilkka Palviainen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Hänen vastuualuettaan ovat Koripalloliiton toiminnan koordinointi Kisakallion Urheiluopistolla ja Yläkoululeiritys. Hänen erityisosaamistaan on Koripallon asiantuntijuus.

Jyri Lohikoski

Koripallon osaamiskeskuksen johtaja Jyri Lohikoski on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hänen vastuualueensa on Koripallon valmennus- ja koulutustoiminnan kehittäminen, poikien maajoukkueet, juniorivalmennus- ja urheiluyläkouluverkoston johtaminen sekä innovaatio- ja osaamisyhteistyö. Hänen erityisosaamistaan on (pelin) oppiminen ja opettaminen.

Matti Virtanen

Suomen Ringetteliiton osaamisen kehittäjä Matti Virtanen on koulutukseltaan VAT ja LO. Hänen vastuualueensa ovat ringeten pelaajapolut, maajoukkueet, valmennuskoulutus ja seurakehittäminen. Hänen erityisosaamistaan on ringeten asiantuntijuus. Hän tekee lajiyhteistyötä ringeten kanssa.

Ken Sirenius

Ken toimii valmennuspäällikkönä ja maajoukkuevalmentajana Suomen Käsipalloliittossa. Koulutukselta hän on liikunnanohjaa ja Kohta valmistuva YAMK Sports coaching and management erikoistumisena Urheilujohtaminen. Lisänä VAT ja PT taso 4. Hänen vastuualueensa ovat Käsipallovalmentajakoulutukset, käsipallon yläkoululeiritykset ja U18 poikien maajoukkueen päävalmentajana toimiminen. Hänen erityisosaamistaan ovat valmennusosaaminen, koulutustoiminnan kehittäminen ja huippu-urheilu. Hän tekee lajiyhteistyötä käsipallon kanssa.

Pena Ranta

Koripallovalmentaja Pena Ranta on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Hänen vastuualueenaan ovat Yläkoululeiritykset, Koripalloliiton valmentajakoulutuksen perustason koordinointi sekä Lasten urheilun ja valmennuksen kehittäminen Koripalloliitossa. Hänen erityisosaamista on lasten ja nuorten koripallovalmennus sekä sen kehittäminen.

Urheilun ja liikunnan myynti

Jukka Kataja

Urheilun ja liikunnan yksikön myyntipäällikkö Jukka Kataja on koulutukseltaan markkinointimerkonomi, liikuntaneuvoja, urheulumanageri sekä koripalloilija. Hänen vastuualueensa ovat urheilun ja liikunnan myynti sekä talous ja toiminta. Hänen erityisosaamisensa on kumppanuuksien kehittäminen, lisäarvon tuottaminen, urheilun ja liikunnan toimintaympäristön tuntemus sekä valmennus. Hänen on vastuullaan ovat myös kaikki seurakumppanuudet ja niiden kehittäminen. Hän tekee lajiyhteistyötä koripallon, käsipallon ja jalkapallon kanssa.

Jenni Korhonen

Urheilun ja liikunnan yksikön avainasiakasvastaava Jenni Korhonen on koulutukseltaan liikuntaneuvoja ja hän opiskelee parhaillaan tradenomiksi. Hänen vastuualueensa ovat urheilun ja liikunnan myynti sekä toiminnan kehittäminen ja toteutus (urheiluasiakkaat, kansainvälinen toiminta ja tapahtumat). Hänen erityisosaamisensa on kumppanuuksien toiminnan kehittäminen, markkinointi ja tuotteistaminen. Hän tekee lajiyhteistyötä jääurheilun kanssa liitto- ja seuratasolla (ringette, muodostelmaluistelu ja muut lajit) sekä ammunnan ja purjehduksen kanssa.

Tiina Vuori

Urheilun ja liikunnan yksikön avainasiakasvastaava Tiina Vuori on koulutukseltaan insinööri (AMK). Hänen vastuualueensa ovat urheilun ja liikunnan myynti, ja hänen kumppanuuslajeja ovat voimistelu sekä cheerleading. Hänen erityisosaamisensa on järjestelmäasiantuntijuus (Willba toiminnanohjausjärjestelmä, pääkäyttäjä). Hän tekee lajiyhteistyötä voimistelulajien ja cheerleadingin kanssa.