YLÄKOULULEIRIN PERUUTUSEHDOT KAUDELLA 2022-2023

Varauksen voi peruuttaa tai keskeyttää loukkaantumisen, sairastumisen tai jonkin muun ylivoimaisen esteen sattuessa, peruutuksen ehtona opistolle kahden viikon kuluessa leirin päättymisestä toimitettu virallinen dokumentti (lääkärintodistus, poliisintutkintapöytäkirja tai vakuutusyhtiön lausunto). Mahdollisista leirin keskeytyksistä Kisakallio hyvittää asiakkaalle lääkärintodistusta vastaan 65€ per menetetty vuorokausi (yö). Jos asiakas peruuttaa tai keskeyttää leirin jonkin muun syyn takia, ei Kisakallio ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen leirin hintaa asiakkaalle. Mahdollisesta loukkaantumisesta, sairastumisesta tms. on välittömästi ilmoitettava lajin vastuuvalmentajalle sekä huoltajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti YKL-tiimille (ykl@kisakallio.fi) Mikäli leiri joudutaan siirtämään COVID-19-pandemian vuoksi Kisakallion urheiluopiston toimesta, leirimaksu siirretään seuraavalle leirille. Mikäli leiri joudutaan perumaan COVID-19-pandemian vuoksi Kisakallion urheiluopiston toimesta, leirimaksu palautetaan.

YLÄKOULULEIRIN PERUUTUSEHDOT KAUDELLA 2024-2025

Osallistujan peruminen: 

14 vrk - 48 h ennen leirin alkua varauksen voi siirtää loukkaantumisen, sairastumisen tai jonkin muun ylivoimaisen esteen sattuessa veloituksetta seuraavalle leirille. Lukuvuoden viimeisen leirin osallistumista ei siirretä seuraavalle lukuvuodelle vaan palautetaan leirimaksu, josta on vähennetty 50 € toimisto- ja käsittelymaksu.

Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen leirin alkua tehdyistä peruutuksista pidätetään toimisto- ja käsittelymaksu 50 €/hlö. Mikäli osallistuminen pystytään siirtämään seuraavalle leirille ei toimisto- ja käsittelymaksua veloiteta. Jos asiakas ei saavu paikalle (no show), Kisakallio ei ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen kurssin hintaa asiakkaalle.

Leirin keskeytyksissä hyvitetään asiakkaalle 50 €/menetetty yö. Hyvitys koskee kurssin yöpymisiä, ei lisäyövarauksia. 

Force Majeure

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena. Sama koskee myös tämän sopimuksen toista osapuolta.