Lasten liikkumisen edistäminen

Täydennyskoulutusta lasten parissa työskenteleville

Olemme Kisakalliossa tehneet pitkäjänteistä työtä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä lasten liikuttamisessa. Motoristen taitojen kehittäminen on ydinosaamistamme ja meillä löytyy siihen liittyvää koulutusta moneen erilaiseen tarpeeseen. Onko organisaatiossasi kiinnostusta/tarvetta lisätä osaamista lasten liikkumiseen liittyen?

Mikä Lapset liikkeelle konsepti on?

Konsepti on kehitetty teorian ja käytännön työn kautta saadun tiedon sekä kokemusten pohjalta. Tavoitteena on vastata haasteeseen lasten liikunnan lisäämisestä.

Motoristen taitojen oppimiseen ja ohjaamiseen sekä lasten liikkumisen edistämiseen liittyvät koulutukset sisältöineen räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan aina muutaman tunnin koulutuksesta isompiin kokonaisuuksiin. 

Kouluttajat ovat Kisakallion Urheiluopiston kouluttamia asiantuntijoita. Koulutus voidaan järjestää Kisakalliossa, asiakkaan tiloissa tai etä-/monimuotokoulutuksena

MUUTAMIA ESIMERKKIKOULUTUKSIA:

Liikuttava varhaiskasvatus 10h 

Taitavaksi liikkujaksi 10h - motoristen taitojen havainnointi, arviointi ja kehittäminen

Liikkuvat pihat - toimintapaketti ja koulutus liikkumisen ohjaamiseen ulkona 5h

Talvilajit tutuiksi - näin ohjaan luistelun/hiihdon alkeita 5h

Havaintomotoriikka tutuksi 2h

Motorista monipuolisuutta - koulutukset 2h/koulutus

vipinää välineillä

miniakrobatia ja kehonhallinta

perusliikunta ja yleisurheilu

 

Osaamista verkkokoulutuksella?

Verkkokoulutuksen tavoite on kehittää lasten ja nuorten parissa toimivien valmiuksia motoristen taitojen havainnointiin sekä syväoppivan lähestymistavan hyödyntämistä omassa toimintaympäristössä.

Koulutus on suunnattu etenkin varhaiskasvatusikäisten motoristen taitojen havainnointiin. Kurssi soveltuu erinomaisesti kasvattajille, opettajille, valmentajille, ohjaajille, vanhemmille tai muillekin lasten kanssa toimiville.

Koulutus on itsenäisesti verkossa suoritettava opintokokonaisuus, johon sisältyy myös vertaisoppimista. Kurssin kesto on noin 20 tuntia.

Lisätietoja verkkokoulutuksesta: pauliina.vastamaki@kisakallio.fi

Yhteyshenkilö

Pauliina Vastamäki

Liikuntataitojen ja koulutuksen kehittämisen asiantuntija