Psyykkinen valmennus

Hyvinvointi mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen

Psyykkisen valmennuksen asiantuntijasisällöt keskittyvät urheilijan psyykkisten taitojen kehittämiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen omien tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseksi. Psyykkisen valmennuksen sisällöt voidaan kohdentaa myös valmentajille, tavoitteena antaa sopivia työkaluja omaan arkeen, herättää ajatuksia ja vahvistaa hyviä toimintatapoja päivittäisessä valmennustoiminnassa. Tarjoamme asiantuntijaluentoja, työpajoja ja myös pitkäjänteisempiä ohjausprosesseja urheilijoiden ja valmentajien psyykkisen osaamisen kehittämiseksi. Esimerkkejä sisällöistä alla. Ole yhteydessä asiantuntijaamme, suunnitellaan teille soveltuva sisältö osaksi valmennuksen kokonaisuutta! 

1. Motivaatio -motivaation kasvattaminen ja ylläpitäminen

  • Yksilönä ja osana joukkuetta

2. Tunnetaidot ja itsepuhe

  • Itsetuntemus ja tunteiden säätelyn työkalut

3. Keskittymisen taidot

  • Ulkoinen ja sisäinen fokus
  • Yksilölliset tarpeet ja keinot

Yhteyshenkilöt

Anne Rikala

Urheilun ja liikunnan asiantuntija

Dionne Pounds

Urheilun ja liikunnan asiantuntija