Lasten ja nuorten tulevaisuuden puolesta

Lasten ja nuorten tulevaisuuden puolesta

Vaalimme upeaa ympäristöämme ja pyrimme luomaan turvallisen, luonnonläheisen ja yhdenvertaisen ilmapiirin lasten ja nuorten liikunnalliseen elämäntapaan kasvamiseen sekä elinikäisen hyvinvoinnin tukemiseen. Meillä kohtaat pitkän urheiluopistohistorian luoman luotettavuuden ja ammattimaisuuden.

Yhteiskuntavastuu on Kisakallion 70-vuotisen tarinan keskiössä

Vuosi 1949, jälleenrakennuksen alun aikaa elävä Suomi ja Porvoon edustalla sijaitseva kallioinen Karhusaari. Pienen naisryhmän unelma oli ottanut ison askeleen eteenpäin. He olivat perustaneet leirikodin, jossa he voisivat auttaa suomalaisia naisia ja tyttöjä pitämään huolta itsestään ja omasta terveydestään liikunnan ja erityisesti voimistelun avulla. Koulutuksen ja valistuksen saralla alkuvuosien tavoitteena oli jakaa ilosanomaa liikkumisen terveysvaikutuksista. Valveutuneen naisryhmän johtaja oli lääkäri, liikunnanopettaja ja myöhemmin professori Kaarina Kari. Kisakallio oli syntynyt. 

Kisakallio kasvoi uutterien naisten luotsaamana. Toiminnan laajentumisen myötä Karhusaari jäi pieneksi, ja Kisakalliolle rakennettiin uudet tilat Lohjanjärven rannalle. Leirikoti laajeni urheiluopistoksi ja avasi ajan myötä ovensa uusille urheilulajeille ja myös miehille. 1960- ja 70-luvun valokuvissa pelaavat itänaapurin koripallomaajoukkue ja tulevien vuosien lentopalloileva presidentti. 1980-luvun käynnistyttyä liikunta-alan koulutus siirtyi Suomessa uudelle aikakaudelle: syntyi liikunta-alan ammatillinen koulutus. Askel oli suuri myös Kisakalliossa, jossa lähdettiin alusta alkaen toteuttamaan uutta koulutustehtävää kunnianhimoisesti ja laadukkaasti. Aiempien vuosikymmenten koripalloilijavieraat ulkomailta ennakoivat tulevaisuutta, sillä moottoritien valmistuminen 2009 aloitti Kisakalliolle uuden ajan. Kansainvälisyys ja koripallo siivittivät Kisakallion valtavaan kasvuun: uusia tiloja rakennettiin, ja henkilöstön määrä kolminkertaistui. Vuosikymmenen lopulla kansainvälisyys näkyi Kisakallion arjessa päivittäin. 2020 pandemia syöksi urheiluopiston täyttä vauhtia sulkutilaan, joka hiljensi hetkeksi koko kampuksen.

"Vanha kisakalliolainen sisu ja yhteistyökumppanien tuki auttoivat selättämään haasteet ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin."

Kisakallio on luomassa tiiviitä yhteyksiä metropolialueen kumppaniyhteisöihin ja vaalii uusin keinoin Kisakalliosäätiön hienoa tarkoitusta edistää liikunnallista elämäntapaa, erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Vastuu ympäristöstä

Kisakallion Urheiluopiston sijainti hienon luontoympäristön keskellä velvoittaa meitä pyrkimään päämäärätietoisesti minimoimaan toimintamme lähiluontoamme kohtaan aiheuttamaa rasitusta ja auttamaan asiakaskuntaamme nauttimaan luontomme monimuotoisuudesta sitä arvostavalla tavalla.

Pyrimme ympäristöä säästäviin ratkaisuihin toimintaolosuhteitamme kehitettäessä ja toiminnassamme yleensä. Liikunta-alan oppilaitoksena ja valmennuskeskuksena huolehdimme siitä, että ympäristöasiat sisältyvät opetussuunnitelmiimme ja näkyvät luontevana osana opiston arkea. Tavoitteena on esimerkillämme siirtää ympäristövastuullista asennetta eteenpäin kaikkiin opiston kävijäryhmiin.

Vastuun kantaminen toimintamme vaikutuksista lähiympäristöä laajemmin on seurannut kunkin aikakauden ymmärrystä ja teknisiä edistysaskelia. Merkittävimpiä ympäristövaikutuksia toimintamme aiheuttaa isojen rakennustemme energiankulutuksessa, liikenteessä opistolle ja ravintolamme raaka-ainehankinnoissa. 

Investointien ja vastuullisuuden liitto

Vuonna 2008 Kisakalliossa alkoi merkittävä olosuhdeinvestointien aika. Yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa vahvasti luontoarvoja kunnioittaen suunniteltu kaava antoi Kisakalliolle kasvun työkalut. 

Ensimmäinen iso ympäristöinvestointi tehtiin heti kaavan vahvistamisen jälkeen vuonna 2008 kun Kisakalliossa siirryttiin öljylämmityksestä maalämpöön upottamalla 12 kilometriä maalämpöputkea Lohjanjärven pohjaan Kisakallion rannassa. Samalla uudistettu lämpövoimala tehosti toimintaamme ja lämmöntuotanto muuttui merkittävällä tavalla ympäristöystävällisemmäksi kun muun muassa 60 öljyrekkaa vuodessa lopetti liikennöinnin Kisakallioon. Muutoksen myötä Kisakallio saa yhden vuoden aikana kerättyä järvestä yli 2000 MWh energiaa.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi vuonna 2017 teimme merkittävän investoinnin liikenneturvallisuuden parantamiseksi kun yhdessä Lohjan kaupungin kanssa toteutimme Kisakallion pyörätien lisäämään ja helpottamaan turvallista ja päästötöntä liikkumista Kisakallion ja Lohjan välillä.

Vuosien saatossa Kisakalliossa on määrätietoisesti ja laajasti uudistettu myös valaistustekniikkaa ja vanhanajan “hehkulampuista” on siirrytty ympäristöystävällisempään led-tekniikkaan mm. kaikissa suurissa liikuntahalleissa. Samalla on uudistettu valaistuksen ohjausjärjestelmät niin että ne toimivat nykyään tilavarausperusteisesti, ei aikaisesta aamusta pitkään iltaan tilat valaisten.

Kesällä 2020 uudistimme jäähalliin ympäristöystävällisemmän, hiilidioksidia jäähdytysaineena hyödyntävän jäädytysteknologian. Jäähallin kylmätekniikan muutostöiden toinen osa lähti liikkeelle kesällä 2021 kun aurinkovoimalamme rakentaminen käynnistyi. Tulevaisuudessa aurinkovoimalan tavoitteena on tuottaa jäähallin vaatimasta energiasta jopa 80 prosenttia.

Vuonna 2022 olemme aloittaneet systemaattisen kartoitustyön ympäristövastuun kantamisen onnistumisista ja valittavista seuraavista kehitysaskelista. Kuten toimintamme yhteiskunnallisen tehtävän ytimessä, urheilussa ja liikunnassa sekä ammattilaisten kouluttamisessa, myös ympäristövastuun kantamisessa suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme toimintaamme ja sen vaikutuksia. Pyrimme kertomaan työn etenemisestä haasteineen rehellisesti ja avoimesti.