Urheilijatestaus

Tarkoituksenmukaista urheilutestausta ammattilaisten toteuttamana

Testausasemapalvelumme mahdollistavat monipuolisen kehon koostumuksen, lihastasapainon, hermolihasjärjestelmän suorituskyvyn ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon sekä liikuntataitojen kartoittamisen ja seurannan. Menetelmät valitaan ja palvelu rakennetaan yksilölle/ryhmälle parhaiten soveltuvaksi. Kisakallion testausasema kuuluu Liikuntatieteellisen seuran ylläpitämään kuntotestauksen laatujärjestelmään. Koulutettujen testaajiemme toimintaa ohjaavat kuntotestauksen hyvät käytännöt.

Miksi ja Kenelle? 

Urheilijatestaus ja kehittymisen seuranta ovat kiinteä osa urheiluvalmennusta. Asiakkaan tavoitteet ohjaavat toimintaamme. Toteutamme ikä- ja kehitysvaiheeseen soveltuvaa fyysisten ominaisuuksien testausta ja kehittymisen seurantaa eri lajien tarpeisiin. Lasten ja kehittyvien nuorten osalta monipuolisten liikuntataitojen ja fyysisten perusominaisuuksien kehittymisen seuranta sekä ikä-ja kehitysvaiheeseen sopivaan liikkumiseen ohjaava palaute toimivat lähtökohtana.  

Aikuisvaiheessa tavoite on yksilön ja joukkueen suorituskyvyn kehittämisessä: yleisten fyysisten ja taidollisten testien sekä lihastasapainokartoitusten avulla saa yleiskuvan urheilijan tasosta. Lajinomaisilla testeillä päästään kiinni urheilijaan ominaisuuksiin suhteessa lajispesifeihin vaatimuksiin. Säännöllisen oikein kohdennetun testauksen ja palautteen avulla harjoitusvaikutusten seuraaminen ja harjoittelun kohdentaminen entistä yksilöllisemmin ja tehokkaammin mahdollistuu!

Miten? 

Testaustoiminta on kokonaisvaltaista palvelua yksilön lähtökohdista ja tavoitteista sisältäen ennakkotiedot/haastattelun, soveltuvien ja luotettavien testimenetelmien valinnan ja turvallisen testien suorittamisen ja tulosten analysoinnin. Palveluun sisältyy yksilöllinen palautteenanto liikunta-/harjoitteluvinkkeineen, sekä suositus kehittymisen seurannasta. 

Räätälöimme yksilöiden ja joukkueiden testisisällöt valmennuksen tarpeiden mukaisesti. Testipatteristojen sisällöt suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa perustuen ikä- ja kehitysvaihekohtaisiin harjoittelun painotuksiin sekä mahdollisiin lajispesifeihin osa-alueisiin. 

Tarjoamme myös pitkäaikaista kehittymisen seurannan suunnittelua ja toteutusta lajiliittojen ja seura-/yksilöasiakkaiden kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä testauspalveluidemme vastuuhenkilöihin, suunnitellaan yhdessä sopiva kokonaisuus lajin tai  yksilön tarpeiden mukaan -älä epäröi ottaa yhteyttä!

Missä? 

Toteutamme testausta Kisakallion kampuksen ja testiaseman ohella myös off-site urheiluseuran omissa tiloissa/toimintaympäristössä. 

 

Valmistautumisohje testaukseen

Ota yhteyttä

Myynti, urheilu