Valmenna urheilijaksi -koulutukset

Täydennyskoulutusta lasten ja nuorten valmentajille 

Kisakallion kehittämät Valmenna Urheilijaksi -täydennyskoulutukset käynnistyivät syksyn 2021 pilottikoulutuksella, joka oli suunnattu yläkouluikäisten (12-15v.) urheilijoiden  valmentajille. Koulutus sai erittäin hyvää palautetta osallistuneilta valmentajilta. Jatkossa järjestämme Valmenna Urheiliijaksi- koulutuksia kohdennettuina niin lasten (5-12v.) , valintavaiheen (12-15v.) kuin huippuvaihetta lähestyvien (16-20v) urheilijoiden valmentajille. 

Koulutuksissa eri alojen asiantuntijat ja ammattivalmentajat tukevat valmentajien osaamisen kehittymistä valmentajan polulla käytännönläheisesti yksilölliseen palautteeseen, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja mentorointiin perustuvassa prosessissa. Tutustu Valmenna Urheilijaksi- koulutusvaihtoehtojen sisältöihin ja toteutukseen sekä kohderyhmiin alla olevasta materiaalista. 

 

kuva: lasten valmennustilanteeseen liittyvä -esim. akrosta? kuva: lasten liikunnan 10 laatulupausta/Olympiakomitea

​​​​​​​​​​​​​​

Koulutuksen sisällöt pohjautuvat Suomen Olympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan laatulupauksiin ja niistä johdettuihin teemoihin. Koulutuksessa perehdytään lasten valmentamisen erityispiirteisiin ja annetaan työkaluja lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemiseen sekä positiivisten liikunta- ja urheilukokemusten  edistämiseen.

Koulutus toteutetaan “monimuotokoulutuksena” (lähijaksot ja verkkokoulutus). Koulutus on suunnattu 6-12-vuotiaiden ohjaajille, valmentajille, kasvattajille ja muille lasten parissa toimiville (mm. seurojen lasten valmentajat, varhaiskasvattajat, harrastamisen mallin mukaiset liikunnalliset iltapäiväkerhot). Koulutusta toteuttavat eri alojen asiantuntijat sekä eri lajien mentorit. Koulutuksen pääteemat ovat: monipuolisuus lasten liikkumisessa, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ihmisenä kehittyminen sekä turvallisen toimintaympäristön kulmakivet. 

liite tai linkki PDF-esite!

Koulutuksen sisällöt pohjautuvat Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi -sisältöihin, joita toteutetaan yläkoululeirityksissä sekä yläkoulujen urheiluluokkatoiminnassa. Koulutus antaa valmentajille työkaluja tukea nuoren urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä kohti huippu-urheilu-uraa. 

Koulutus toteutetaan “monimuotokoulutuksena” (lähijaksot ja verkkoluennot). Koulutus on suunnattu yläkouluikäisten (12-15v.) urheilijoiden valmentajille. Koulutusta toteuttavat eri alojen asiantuntijat sekä eri lajien mentorit. Koulutuksen pääteemat ovat: monipuolisuus urheilussa, psyykkiset taidot ja elämäntaidot. 

liite tai linkki PDF-esite!

Koulutuksen sisällöt pohjautuvat Olympiakomitean Kehity huippu-urheilijaksi -sisältöihin, joita toteutetaan 9. luokkien yläkoululeirityksissä sekä toisen asteen urheiluluokkatoiminnassa. Koulutus antaa valmentajille työkaluja tukea valintavaiheesta kohti huippuvaihetta kehittyvän nuoren urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä kohti huippu-urheilu-uraa. 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (lähijaksot ja verkkoluennot). Koulutus on suunnattu n. 16-20-vuotiaiden urheilijoiden valmentajille. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat eri osaamisalojen asiantuntijat sekä eri lajien mentorit. Koulutuksen pääteemat ovat: monipuolisuus urheilussa, psyykkiset taidot ja elämäntaidot. 

liite tai linkki PDF-esite!