Lasten motoristen taitojen havainnointi- verkkokurssi

Täydennyskoulutusta lasten parissa työskenteleville

Verkkokoulutuksen tavoite on kehittää lasten ja nuorten parissa toimivien valmiuksia motoristen taitojen havainnointiin sekä syväoppivan lähestymistavan hyödyntämistä omassa toimintaympäristössä.

Koulutus on suunnattu etenkin varhaiskasvatusikäisten motoristen taitojen havainnointiin. Kurssi soveltuu erinomaisesti kasvattajille, opettajille, valmentajille, ohjaajille, vanhemmille tai muillekin lasten kanssa toimiville.

Koulutus on itsenäisesti verkossa suoritettava opintokokonaisuus, johon sisältyy myös vertaisoppimista. Kurssin kesto on noin 20 tuntia.

Yhteyshenkilö

Pauliina Vastamäki

Liikuntataitojen ja koulutuksen kehittämisen asiantuntija