Takaisin uutisiin

Julkaistu 04.04.2023

Rekry – haussa Urheilun ja liikunnan johtaja Kisakallion Urheiluopistoon

Haemme Urheilun ja liikunnan yksikön johtajaa vastaamaan yksikön strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Tukenasi ja kumppaninasi ovat Kisakallion henkilöstö sekä urheilun ja liikunnan verkostot. Yksikön johtaja toimii samalla Kisakallion valmennuskeskuksen johtajana.

Kisakallion urheilutoiminnan keskeisenä toiminta-ajatuksena on auttaa yhteistyölajeja tarjoamalla optimaaliset olosuhteet ja urheilijoille suunnitellut palvelut. Lisäksi tuemme kumppanilajiemme urheilijoiden ja valmentajien osaamista, jotta urheilijat voisivat saavuttaa oman huippusuoritustasonsa. Kisakallio on tiedon välittäjän roolissa; tiedeyhteisöiltä käytännön arkeen. 

Kisakallion tärkeimmän kehittymisalueen, motorisen taidon oppimisen ja kehittymisen, keskeisiä elementtejä ovat perusliikkumis-, tasapaino- ja välineen käsittelytaito. Kyetäkseen kehittymään omassa lajissaan taitavaksi suorittajaksi on urheilijan hallittava riittävän hyvin edellä mainitut motoriset perustaidot. Hyvä valmentaja kykenee luomaan otollisen ilmapiirin taidon oppimiselle ja hän ymmärtää eri ikävaiheiden mahdollisuudet ja toisaalta yksilölliset variaatiot taidon kehittämisessä.

Kisakallio tarjoaa kumppaneilleen urheilun osaamisen rinnalla olosuhde- ja palveluosaamista erityisesti tapahtumien kumppanina. Meillä on vankka kokemus myös kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä.

Kisakallion urheilun ja liikunnan johtajan keskeinen tehtävä on edistää suomalaista liikuntaa ja urheilua vastuullisesti, valmentavan johtajuuden sekä urheiluopistojen eettisen arvopohjan mukaisesti. Taloudellisten ja asiantuntijaresurssien allokointi, urheiluun ja liikuntaan liittyvä asiantuntijuus sekä pitkän aikavälin onnistumisten mahdollistaminen ovat johtajan keskeisiä vastuita. Hän edistää toiminnallaan Kisakallion ja sen kumppanien välisen yhteistyön ja osaamisen vahvistumista. Keskeisimpiä kumppaneita urheilussa ovat lajiliitot ja seurakenttä, urheiluopistoverkosto, Olympiakomitea, Urhea, urheiluakatemiaverkosto, Jyväskylän yliopisto ja Kihu. Liikunnassa keskeisiä kumppaneita ovat kaupungit, liikunnan aluejärjestöt ja yhdistykset.

Urheilun ja liikunnan johtaja vastaa yksikön operatiivisesta johtamisesta. Hän vastaa Kisakallion strategian, yhteisten toimintatapojen ja toimenpiteiden läpiviennistä yksikössä, henkilöstön potentiaalin hyödyntämisestä sekä innostavan työskentelykulttuurin rakentamisesta. Johtaja työskentelee Urheilun ja liikunnan yksikön esihenkilönä ja tukee yksikön asiantuntijoiden onnistumista sekä Kisakallion muun organisaation toimintaa. Johtaja vastaa yksikön budjetin laatimisesta ja toteutumisesta, myynnin edistämisestä sekä sidosryhmäsuhteiden hoidosta lajiliittoihin, opetus- ja kulttuuriministeriöön ja muihin keskeisiin sidosryhmiin. Urheilun ja liikunnan johtaja raportoi Kisakallion toimitusjohtajalle ja on Kisakalliosäätiön johtoryhmän jäsen.

Odotamme urheilun ja liikunnan johtajalta kykyä ja osaamista rakentaa kumppanuuksia ja innostavaa verkostoyhteistyötä. Tehtävässä menestyminen edellyttää toimeen tarttuvaa otetta, jolla johtaa ihmisiä ja verkostoa saavuttamaan yhteisiä strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Tarvitaan kykyä ja osaamista visioida sekä luoda positiivista ja innostunutta ilmapiiriä niin, että osaaminen saadaan täysimääräisesti yhteiseen tekemiseen.

Työssä menestyminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, kokemusta ja tuloksia urheilun ja liikunnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä näkemystä ja kokemusta kansallisen ja kansainvälisen urheilutoiminnan  vaatimuksista ja digitaalisuuden mahdollisuuksista. Verkostojen ja asiakokonaisuuksien johtaminen edellyttää olemassa olevia verkostoja, laajojen kokonaisuuksien hallintaa, asioiden läpivientikykyä, paineensietokykyä ja monipuolisia yhteistyötaitoja.

Tehtävä sisältää runsaasti sidosryhmä- ja verkostoyhteistyötä, minkä vuoksi esiintymisvalmiudet, hyvä suomen ja englannin kielen taito ja kyky selkeään, innostavaan ja johdonmukaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen ovat välttämättömiä tehtävässä onnistumisen kriteerejä. 

Tarjoamme vastuullisen ja monipuolisen tehtävän liikunnan ja urheilun keskiössä, missä ammattitaitoiset kollegat ja tiimiläiset tukevat sinua onnistumisessa. Kehitämme aktiivisesti työskentelytapojamme ja huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Meillä on kilpailukykyiset henkilöstöetuudet. 

Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköpostitse osoitteeseen janna.tirronen@kisakallio.fi viimeistään sunnuntaina 23.4.2023. Käsittelemme hakemuksia niiden saavuttua, jo ennen hakuajan päättymistä. 

Tiedustelut: 
Toimitusjohtaja Petri Tarkkanen (040 843 7300)
Urheilun ja liikunnan johtaja Kari Seppänen (044 060 8228)
Soittoajat 11.4. klo 14-16, 14.4. klo 9-11, 17.4. klo 14-16.

Takaisin uutisiin