Liikunnanohjauksen perustutkinto

LIIKUNTANEUVOJA

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

 • Ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille asiakkaille
 • Hyödyntää liikunnanohjauksessa erilaisia liikuntamuotoja, liikuntalajeja ja toimintaympäristöjä
 • Antaa liikuntaneuvontaa ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta-alan ammattilaisena
 • Laatii asiakkaille terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntaohjelmia
 • Järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia.

Liikuntaneuvoja voi erikoistua terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon.

Liikuntaneuvojat työskentelevät monipuolisissa liikunnanohjaustehtävissä esimerkiksi kuntien liikuntatoimissa, kuntokeskuksissa, uimahalleissa, urheiluseuroissa ja -järjestöissä, lasten iltapäivätoiminnassa ja itsenäisinä ammatinharjoittajina.

LIIKUNTANEUVOJAN PERUSTUTKINTO LPT Esite

Liikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijaksi voi hakeutua joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Lisäksi tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella, jolloin hakeutuminen tapahtuu Kisakallion jatkuvan haun tai muun koulutuksen järjestäjän oppisopimustoimiston kautta.

YHTEISHAKU on tarkoitettu peruskoulun päättäneille hakijoille, joilla ei vielä ole suoritettuna lukion oppimäärää tai ammatillista tutkintoa.

JATKUVA HAKU on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet lukion oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN voivat hakeutua henkilöt, jotka haluavat saada liikunta-alan ammatillisen peruskoulutuksen ja samalla työskennellä liikunta-alalla. Oppisopimuskoulutus soveltuu parhaiten aikuisille, joilla on jo kokemusta työelämästä ja kyky ottaa itsenäisesti vastuuta opinnoistaan.

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäneille hakijoille, joilla ei vielä ole suoritettuna lukion oppimäärää tai ammatillista tutkintoa.

HAE TÄSTÄ

Yhteishaun aikataulu keväällä 2022:
 • Hakuaika on 22.2.- 22.3.2022
 • Hakuaika päättyy 22.3.2022 klo 15:00
 • Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 16.6.2022
 • Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 30.6.2022
   

Yhteishaun opiskelijavalinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella:

Pääsy- ja soveltuvuuskoe toukokuun aikana. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jossa on tarkemmat osallistumisohjeet.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen pisteytys, 0-10 pistettä:

 • Liikunnallisuus 0-4 p
 • Alalle soveltuvuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-6 p

Jatkuva haku on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet lukion oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon.

HAE TÄSTÄ

Syksyllä 2022 alkavan koulutuksen jatkuva hakuaika on 22.2.- 14.4.2022
Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat ohjeet opiskelijavalintaan kevään aikana.

Opiskelijavalinnan pisteytys, 0-10 pistettä:

 • Liikunnallisuus 0-4 p
 • Alalle soveltuvuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-6 p

Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka haluavat suorittaa tutkinnon työskentelemällä liikunta-alan työtehtävissä. Oppisopimuskoulutus soveltuu parhaiten hakijoille, joilla on jo kokemusta työelämästä ja kyky ottaa itsenäisesti vastuuta opinnoistaan.

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden seuraavien ohjeiden mukaisesti!

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen:

1) Opiskelija hankkii itselleen liikunta-alan työpaikan ja sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta.

 • Työpaikan on oltava sellainen, että opiskelijalla on mahdollisuus ohjata monipuolisesti liikuntaa lapsille ja aikuisille, antaa liikuntaneuvontaa ja järjestää liikuntatapahtumia.
 • Sopivia oppisopimustyöpaikkoja liikuntaneuvojan opintoihin ovat esimerkiksi suuret urheiluseurat, kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset ja lasten liikunnalliset iltapäiväkerhot.
 • Oppisopimus voidaan solmia myös liikunta-alan yrittäjälle (yrittäjän oppisopimus).
 • Koulutustavoitteiden mukaisia työtehtäviä on oltava vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Työpaikalla on oltava ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta.
 • Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan.
 • Tietoa sopivista työpaikoista voi etsiä esimerkiksi työvoimatoimistojen kautta.

2) Kun työpaikka on löytynyt, työnantaja ja opiskelija ovat yhteydessä joko oman paikkakunnan oppisopimustoimistoon tai Kisakallion oppisopimusvastaavaan

 • Sampo Hulkkonen, +358 44 734 0024 sampo.hulkkonen@kisakallio.fi

3) Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen välille.

 • Opinnot voi aloittaa kun oppisopimus on solmittu.

Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa rinnakkain Liikunnanohjauksen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.

Kahden tutkinnon opintoja suorittavien lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Lohjan Yhteislyseon lukion kanssa. Lisätietoa kahden tutkinnon opinnoista löydät
TÄÄLTÄ

Opintojen alkaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja valitaan opiskelijalle sopiva opiskelumuoto ja opiskeluaikataulu. Osaamisen kehittämissuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä.

Opintojen kesto on noin 1,5-3 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelumuotoja ovat lähiopintoihin painottuva opiskelu Kisakalliossa, työpaikalla oppiminen koulutussopimuksella ja oppisopimusopiskelu. Opiskelija voi opintojensa aikana vaihtaa opiskelumuotoa.

Opinnoissa hankittu ammatillinen osaaminen osoitetaan työelämässä tapahtuvissa näytöissä.

Opiskelu Kisakalliossa on käytännönläheistä, toiminnallista ja yhteisöllistä. Ammattitaitoa kehitetään opettajien johdolla, ryhmässä ja itsenäisesti opiskellen sekä urheiluopiston asiakkaiden parissa ja ohjatuissa työelämäprojekteissa toimien. Opiskelussa hyödynnetään digioppimisalustaa. Opintoja voidaan toteuttaa myös etäopiskeluna, jolloin opettaja ohjaa opiskelijoita etäyhteyden kautta.

Sisäoppilaitosmuotoiseen opiskeluun kuuluu lähiopetuspäivinä majoitus täysihoidolla Kisakalliossa. Majoitus tapahtuu kahden hengen huoneissa. Kisakallion hyvin varustetut tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä myös iltaisin.

Opetus, majoitus ja ruokailu ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskelijat ovat oikeutettuja valtion opintotukeen.

Osa ammatillisista opinnoista tapahtuu työpaikalla oppimalla, jolloin opiskelija työskentelee oppimistavoitteiden mukaisesti liikunta-alan työtehtävissä. Kisakallio ohjaa opiskelijaa sopivan työpaikan hankinnassa ja huolehtii koulutussopimuksen laadinnasta. Opiskelijalla on työpaikalla nimetty työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus solmitaan oppilaitoksen ja työpaikan välille. Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Opiskelija on oikeutettu valtion opintotukeen.

Oppisopimus on opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välinen määräaikainen sopimus. Oppisopimus voidaan solmia koko tutkinnon ajaksi tai tutkinnon osan tai osien suorittamisen ajaksi. Opiskelu tapahtuu pääasiallisesti työpaikalla. Työpaikalla oppimista täydennetään tietopuolisella opetuksella oppilaitoksessa. Tietopuolinen opetus kestää noin kaksi vuotta ja koostuu säännöllisestä opiskelusta Helsingissä. Opetus ajoittuu aamupäiviin.

Opiskelija saa oppisopimuskoulutuksessa:

 • Vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Maksuttomat tietopuoliset opinnot
 • Osallistumisen tutkinnon suorittamiseen näyttöineen
 • Opintososiaalisia etuja, mikäli on niihin oikeutettu (päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus)

Kolmen kampuksen koulutus on Kisakallion ja Pajulahden urheiluopistojen yhteinen liikunnanohjauksen perustutkintoon johtava koulutus, joka käynnistyy syksyllä 2022. Koulutukseen hakeuduttiin yhteishaun kautta keväällä 2022.

Kolmen kampuksen koulutus toteutetaan Urhean Mäkelänrinteen kampuksella Helsingissä, Kisakallion Urheiluopiston kampuksella Lohjalla ja Liikuntakeskus Pajulahden kampuksella Lahdessa. Pakolliset tutkinnon osat toteutetaan pääsääntöisesti Helsingin kampuksella, lisäksi opinnot sisältävät lähiopetusviikkoja Kisakallion ja Pajulahden urheiluopistoilla sekä työpaikalla oppimista. Osaamisalojen ja valinnaisten tutkinnon osien opinnot toteutetaan Kisakallion ja Pajulahden urheiluopistoilla sekä opiskelijan kotipaikkakunnalla työpaikalla oppien. Urheiluopistoilla toteutettavilla opintojaksoilla opiskelijalle kuuluu maksuton majoitus täysihoidolla. Koulutus on suunnattu pääkaupunkiseudulla asuville opiskelijoille.

Kisakallion Urheiluopisto ja Urhea toteuttavat pilottina huippu-urheilijoille suunnattua liikunnanohjauksen perustutkintoa Urhean toimintaympäristössä. Koulutus käynnistyi syksyllä 2021. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2023.

“URHEA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON” KOHDERYHMÄNÄ OVAT:
 • Urheilijat, jotka tavoittelevat kansainvälistä kärkeä samalla pohtien jatko-opintoja toisen asteen jälkeen
 • Ammatti-/huippu-urheilijat, joilla on tavoitteena liikunta-alan ammatti
MITÄ JA MIKSI?
 • Opiskelua urheilun ehdoilla ainutlaatuisessa Urhean ympäristössä
 • Monimuoto-opiskelua: lähi- ja etäopiskelua, itsenäistä opiskelua, osaamisen kehittämistä omassa urheiluympäristössä, työpaikalla oppimista
 • Lisää ymmärrystä omasta harjoittelusta
 • Ammatillista osaamista omasta urheilu-urasta
 • Valmiudet ohjata liikuntaa ja valmentaa
 • Mahdollisuus työskennellä liikunta-alalla urheilu-uran rinnalla
 • Liikunta-alan ammatti - Liikuntaneuvoja

Oma valmentautuminen on osa opintoja. Tutkintoon voi sisällyttää yrittäjyysopintoja tai personal trainer-opintoja.

Koulutuksen toteutuspaikat: Urhean kampus (Mäkelänkatu 47), digikampus, oma urheiluympäristö ja muu työpaikalla oppiminen, Kisakallion Urheiluopiston kampus.

Opetus ja ohjaus: Kisakallion ammatilliset opettajat, työpaikkaohjaajat, urheilijan kaksoisura-asiantuntija. Opiskelijoiden valmentajat myös yhteistyössä mukana.

Lisätiedot:

Jukka Hokka, opettaja
040-4560691, jukka.hokka@kisakallio.fi

Tuuli Merikoski, ura-asiantuntija
0400-711728, tuuli.merikoski@urhea.fi


 

Ammatillisen koulutuksen yhteystiedot

Pauliina Hyvönen

Vs Rehtori

Saija Paulinow

Opintosihteeri

Mari Heikkilä

Ammatillinen opettaja, Työssäoppimisen koordinaattori

Jukka Hokka

Ammatillinen opettaja, Tutkintovastaava/VAT

Heli Hämäläinen

Ammatillinen opettaja, Tutkintovastaava/LAT

Jari Moberg

Ammatillinen opettaja

Pulmu Puonti

Valmentajakoulutuksen asiantuntija, tutkintovastaava/VeAT

Anne Rouvinen

Ammatillinen opettaja, Tutkintovastaava / LPT

Anni Tuomi

Ammatillinen opettaja

Helena Piiroinen

Ammatillinen opettaja

Päivi Nissinen

Ammatillinen opettaja

Virpi Palmen

Terveysliikunnan asiantuntija