Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisala

Liikunnan osaamisalan ammattitutkinto (LAT)

Liikunnan osaamisalan ammattitutkinto (LAT) ja valmennuksen osaamisalan ammattitutkinto (VAT) muodostavat Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon. Tutkinnosta voi valmistua joko Liikuntaneuvojaksi (AT) tai Valmentajaksi riippuen kumman osaamisalan opintopolun on valinnut. Kummankin osaamisalan tutkintojen laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on ammatillinen aikuiskoulutus, jossa työssä tai muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan näytöissä.

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

1. Tutustu opiskelun rakenteeseen ja lähipäivien aikatauluun Kisakallion Ammatillinen koulutus -nettisivuilla.

2. Ota yhteyttä Heli Hämäläiseen ja kysy soveltuvuutta opiskeluun (puh. +358 44 712 9418 / heli.hamalainen@kisakallio.fi)

3. Hae opiskelupaikkaa, täytä HAKULOMAKE

4. Puhelin haastattelu ja HOKS-keskustelun ajankohdan sopiminen.

5. Tilaa RIKOSTAUSTAOTE (Valitse lomake = Rikostaustaote lasten kanssa toimivalle opiskelijalle)

6. HOKS-keskustelut videoyhteydellä tai tapaaminen Kisakalliossa (2 x 1-2h)

Käydään HOKS-keskustelu = Tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma

 • Tunnistetaan aikaisempi osaaminen → suoritettujen tutkintojen, tutkinnon osien ja koulutusten todistukset
 • Valitaan opiskelun muoto (koulutus-/oppisopimus)
 • Valitaan suuntautumisvaihtoehto (lapset / nuoret / aikuiset)
 • Valitaan suoritettavat tutkinnon osat
 • Sovitaan opiskelun aikataulusta ja tutkinnon osien näytöistä

Tarkistetaan rikostaustaote, Sora-lomake ja EA-todistuksen voimassaolo

Tehdään Urasuunnitelma = Mihin seuraavaksi suuntaat kun olet suorittanut ammattitutkinnon

Luodaan Google Edu-tunnukset sekä tutustutaan Kisakallion oppimisympäristöön (Google Classroom)

7. Aloita opiskelu itsenäisesti tai seuraavalla lähijaksolla. Tutustu opiskelun aikatauluun.

LAT-opintoja voi opiskella oman työn ohessa tai koko/osa-aikaisena aikuisopiskelijana. Koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta ja koostuu 1-3 päivän pituisista opetusjaksoista ja niiden välillä tehtävistä oppimistehtävistä. Yhteensä koulutuksessa on 28-40 lähipäivää riippuen valituista tutkinnon osista. Tutustu opiskelun aikatauluun.

Opiskelu sisältää

 • Työssäoppimista työpaikalla ja Kisakallion Urheiluopistolla
 • Opetusta joko lähiopetuksena Kisakalliossa tai etäopetuksena videoyhteyden avulla. (esim. LTT 4 pvä, LE 12 pvä, YLO 12 pvä, LOT 6 pvä = yht 34 pvä)
 • Itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä

Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa omalla työpaikalla tai muussa ympäristössä. Ammattitaidon arvioijina toimivat koulutuksen järjestäjä ja työelämän edustaja.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen sekä tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen = opiskelu. Suunnitelma sisältää myös tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet sekä opiskelijan urasuunnitelman.

Mikäli hakeutumisvaiheessa todetaan, että Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin.

Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta Kisakalliossa järjestettävään koulutukseen.

Tutustu tarkemmin erilaisiin työpaikalla tapahtuviin oppimisen muotoihin (oppisopimus, koulutussopimus).

Tutkinnon hinta muodostuu suoritettavista tutkinnon osista.

60 osp = 750€

30 osp = 350€

Yht: 1 x 750€ + 3 x 350€ = 1800 €

Hintaan sisältyy:

 • Henkilökohtaistaminen
 • Lähijaksojen opetus
 • Materiaalit
 • Näyttö
 • Näytön materiaalit

Hintaan EI sisälly ruokailuja tai majoitusta.

Jos opiskelijalla on aikaisempaa kokemusta/osaamista ja hän ei osallistu opetukseen vaan suorittaa tutkinnon osan suoraan näyttönä, ei tutkinnon osasta silloin peritä maksua.

Opintomaksut

Opintomaksut laskutetaan 10 erässä, jolloin yhden erän summaksi tulee 180 €. Laskujen eräpäivä on kuun 15. pvä. Tammi- ja heinäkuussa ei tule laskua. Laskut lähetetään postilla kotiosoitteeseen.

Majoitus

Opiskelija varaa majoituksen itselleen Kisakallion asiakaspalvelusta viimeistään viikkoa ennen majoitustarvetta, asiakaspalvelu@kisakallio.fi tai 019-31511, valitse 3.

LAT, VAT, VeAT majoitushinnat:

 • Hotellitasoinen 2 hh 42 e/yö, sisältäen aamupalan
 • Hotellitasoinen 1 hh 84 e/yö, sisältäen aamupalan

Kisakallion normaalihinta: (jos varaus tehdään myöhemmin kuin viikkoa ennen majoitusta)

 • Majoitushuone 1-2 hh 120 e/yö, sisältäen aamupalan

Opiskelija voi myös ostaa erikseen ruokaa

 • Lounas / päivällinen = 7 e
 • Aamiainen = 5,20 e

Lisätiedot

Heli Hämäläinen

Ammatillinen opettaja, Tutkintovastaava/LAT