Kiinnostaako sinua kansainvälisyys?

Opiskellessasi Kisakalliossa voit parantaa kielitaitoasi, syventää ammatillista osaamistasi ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä. Voit olla toteuttamassa kansainvälisiä tapahtumia Kisakalliossa tai lähteä opiskelemaan tai työssä oppimaan Espanjaan, Hollantiin tai Irlantiin. Oppimistasi asioista on sinulle hyötyä työpaikan löytämisessä valmistumisesi jälkeen, päätitpä sitten jäädä Suomeen tai suunnata ulkomaille.

Kv-toiminta Kisakalliossa

1.-3. opintovuoden aikana

  • Toimiminen tapahtuman järjestäjänä tai työntekijänä kansainvälisissä tapahtumissa (mm. Curling- ja suunnistus-kilpailut, Motor Skills Acquisition -seminaari)
  • Osallistuminen Liverpool tai Kanneljärvi-yhteistyöhön
  • Toimiminen kansainvälisten vieraiden/opiskelijoiden tutorina

1.-3. opintovuoden aikana

  • Osallistuminen tutkinnon osien lähiopetukseen ulkomaisessa oppilaitoksessa (2-10 vkoa)

Rijn Ijssl - ammatillinen oppilaitos (MBO Arnhem, Alankomaat)

BIFE - Bray Institute of Further Education (Bray, Irlanti)


 

KENELLE: Tarkoitettu Kisakallion opiskelijoille (LPT, LAT, VAT, VeAT) sekä Kisakallion omille oppisopimusopiskelijoille. LPT-opiskelijoille ajankohta suositus on 2.-3. opintovuoden aikana. Vaihtoon voivat osallistua myös ne, jotka ovat hiljattain (alle 12 kuukautta aiemmin) valmistuneet Kisakallion ammatillisesta oppilaitoksesta.

MISSÄ: Ulkomailla sijaitsevassa ammattioppilaitoksessa ja/tai yrityksessä työharjoittelujaksoina, joissa opiskelijoiden vastaanottajana on joko yritys tai muu soveltuva organisaatio tai ammattioppilaitos (koulu, oppilaitos tai muu ammattikoulutusorganisaatio), joka tarjoaa koulupohjaisen oppimisen ja vahvasti painotetun työssäoppimisen yhdistelmää.

KUINKA PITKÄ AIKA: Suoritettava jakso (2-10 vkoa).

IKÄ: Opiskelijalta vaaditaan 18 vuoden ikä vaihtojakson alkaessa.

VALINTAKRITEERIT: Soveltuvuus opiskelijavaihtoon, opintojen eteneminen HOKS:n mukaisesti, työelämätaito, itsenäisen toiminnan kyky, vieraalla kielellä toimimisen kyky, joustavuus ja muutoksen sietokyky.