LAT Liikunnan ammattitutkinto

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO - AIKUISLIIKUNNAN OSAAMISALA

> Lataa tästä hakulomake

> Lataa tästä esite

Koulutus on alkanut 21.10.2013 ja ryhmä on täynnä.

Koulutuksen tarkoitus ja tavoite

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Kisakallion Urheiluopisto järjestää aikuisliikunnan osaamisalaan valmistavaa koulutusta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja osaamista aikuisten terveyttä ja toimintakykyä edistävän liikunnan, ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Valmistavan koulutuksen voi suorittaa myös oman työn ohessa. Tutkinnon suorittajille laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Tutkinnon voi suorittaa myös pelkkinä tutkintotilaisuuksina.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu aikuisten, ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvilta edellytetään työn tai harrastusten kautta saatua alan työkokemusta ja koulutusta. Liikunta-alan ohjauskokemus tai mahdollinen työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Liikunnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset (PDF).

Työtehtävät

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet toimivat terveyttä edistävän liikunnan tehtävissä, eri liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa ja järjestöissä, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, projekteissa ja hankkeissa tai itsenäisinä yrittäjinä. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu tutkinnon osista, jotka ovat toimintaympäristön hallinta, terveyttä edistävä liikunta, aikuisliikunnan ohjaaminen ja yrittäjyys.

UUTUUS!

Liikunnan ammattitutkinnon yhteydessä on mahdollisuus
suorittaa Urheiluopistojen Personal Trainer -koulutus!

Koulutuksen toteutus ja opiskelutapa

Koulutus toteutetaan vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna muodostuen lähi- ja etäjaksoista. Lähiopetusjaksot pidetään Kisakalliossa. Etäjaksoilla tehdään oppimistehtäviä ja suoritetaan työssäoppimista alan työpaikoilla.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella

Oppisopimus tehdään ottamalla yhteys oman paikkakunnan oppisopimuskeskukseen. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista vastaa oman paikkakunnan oppisopimuskeskus. 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 860€, joka sisältää materiaalin, tutkintotilaisuudet ja tutkintomaksun 58 € Opetushallitukselle. Majoitus ja ruokailu opiskelijahinnalla. Osallistuminen tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta on 900 e tai 300 € / tutkinnon osa sisältäen tutkintomaksun 58 € Opetushallitukselle.

Koulutuksen ajankohta:

Koulutus on alkanut 21.10.2013 ja ryhmä on täynnä.

Koulutuksessa on 10 lähijaksoa:

  • 21.–24.10.2013
  • 2.–5.12.2013
  • 13.–16.1.2014
  • 3.–6.2.2014
  • 10.–13.3.2014
  • 22.–25.4.2014
  • 12.–15.5.2014
  • 2.–5.6.2014
  • 25.–28.8.2014
  • 22.–25.9.2014

Hakeminen on tapahtunut hakulomakkeella. Osa hakijoista kutsuttiin haastatteluun. Opiskelijavalinta tehtiin hakulomakkeen ja haastattelun pohjalta. 

Lisäksi hakija arvioi  oman osaamisensa Opetushallituksen www.osaan.fi –sivuilla ja liitti tulokset hakemuksen liitteeksi. Vain liitteineen toimitetut hakulomakkeet käsiteltiin.

 

Lisätiedot

Mari Heikkilä
Puh. 019 3151 229, 040 4560 690
mari.heikkila@kisakallio.fi
www.kisakallio.fi