LAT Liikunnan ammattitutkinto

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO -

Seuraavan Liikunnan ammattitutkinnon haku käynnistyy huhtikuussa 2016.

> Lataa tästä koulutusesite (PDF)

Koulutuksen tarkoitus ja tavoite

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja osaamista kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää heidän terveyden kannalta riittävän päivittäisen aktiivisuuden toteutumista. Valmistavan koulutuksen voi suorittaa myös oman työn ohessa. Tutkinnon suorittajille laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Tutkinnon voi suorittaa myös pelkkinä tutkintotilaisuuksina.

Kohderyhmä 

Tutkinto on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuville suositellaan työn tai harrastusten kautta saatua alan työkokemusta ja koulutusta, jotta hän pystyy suoriutumaan tutkinnosta. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan hakijalle eduksi.

Liikunnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset (PDF).

Työtehtävät

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet toimivat liikunnan ohjaus- ja suunnittelu tehtävissä. He suunnittelevat terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaavat ihmisiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Tutkinnon suorittaneet toimivat eri liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa ja järjestöissä, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, projekteissa ja hankkeissa tai itsenäisinä yrittäjinä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

> Lataa tästä LAT-tutkinnon perusteet (PDF)

Pakolliset tutkinnon osat

*Liikunnan ammattilaisena toimiminen
*Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

*Yksilöllinen liikunnanohjaus (personal trainer)
*Liikuntataitojen ohjaaminen
*Liikuntayrittäjänä toimiminen
*Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta
*Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta 

Personal trainer – koulutus

Valitsemalla yksilöllisen liikunnanohjaus tutkinnon osan sekä suoritettuaan hyväksytysti koko tutkinnon saa tutkinnon suorittaja valmiudet toimia personal trainerina. Personal trainer toimii niin yksittäisten ihmisten kuin yritysten ja yhteisöjen parissa suunnitellen ja valvoen sekä liikuntaan että ravintoon liittyviä elämäntapamuutoksia

Koulutuksen toteutus ja opiskelutapa

Monimuotokoulutuksena

Koulutus toteutetaan vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna muodostuen lähi- ja etäjaksoista. Lähiopetusjaksot pidetään Kisakalliossa. Etäjaksoilla tehdään oppimistehtäviä ja suoritetaan työssäoppimista alan työpaikoilla.

Oppisopimuskoulutuksena

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Mikäli sinulla on työpaikka, ota yhteys oman paikkakuntasi oppisopimuskeskukseen ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista vastaa oman paikkakunnan oppisopimuskeskus.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 300 €/tutkinnon osa, yhteensä 1200 €. Hinta sisältää valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuudet. Koulutusmaksu maksetaan erissä. Opiskelija maksaa myös Opetushallituksen tutkintomaksun 58 e. Majoitus ja ruokailu ovat opiskelijahinnalla. Osallistuminen tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta on 450 e/tutkinnon osa.

Lähijaksojen ajankohdat:

9.-12.11.15, Liikunnan ammattilaisena toimiminen
30.11.-3.12.15, Liikunnan ammattilaisena toimiminen
18.-21.1.16, Liikkumaan ohjaaminen
8.-11.2.16, Liikkumaan ohjaaminen
21.-24.3.16, Liikkumaan ohjaaminen
18.-22.4.16, Yksilöllinen liikunnanohjaus
16.-20.5.16, Yksilöllinen liikunnanohjaus
6.-9.6.16, Liikkumaan ohjaaminen
22.-25.8.16, Liikuntayrittäjänä toimiminen
12.-15.9.16, Liikuntataitojen ohjaaminen
3.-6.10.16, Liikuntayrittäjänä toimiminen
24.-27.10.16, Liikuntataitojen ohjaaminen

Hakeminen

Seuraavan Liikunnan ammattitutkinnon haku käynnistyy huhtikuussa 2016.

Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinta tehdään hakulomakkeen ja haastattelun pohjalta. Hakulomake tulostettavissa
> tästä
Lataa tästä hakulomake (PDF)

Liitä hakemukseesi kopiot todistuksistasi ja internetistä tulostamasi osaamisarviosi (kts. alla) (VAIN liitteineen toimitetut hakulomakkeet käsitellään)

Arvioi tutkinnon mukainen osaamisesi mahdollisimman realistisesti internetissä www.osaan.fi sivulla.

Kirjoita www.osaan.fi -> Valitse arvioin osaamistani -> sosiaali,- terveys ja liikunta-ala -> kuntoutus ja liikunta -> Liikunnan ammattitutkinto 2014 -> rastita pakolliset osat (liikunnan ammattilaisena toimiminen ja liikkumaan ohjaaminen) ja kaksi valinnaista osaa jotka aiot valita (yksilöllinen liikunnanohjaus tai liikuntataitojen ohjaaminen tai liikuntayrittäjänä toimiminen -> eteenpäin -> arvioi oma osaamisesi tasoilla 1-4 jokaisessa  moduulissa. Tulosta lopuksi kokonaisuus ja liitä sivut hakolomakkeesi liitteeksi. VAIN liitteineen toimitetut hakulomakkeet käsitellään.

Lisätiedot

Mari Heikkilä
Puh. 019 3151 229, 040 4560 690
mari.heikkila@kisakallio.fi
www.kisakallio.fi