Kisakalliosäätiö

Kisakalliosäätiö perustettiin vuonna 1954. Varatuomari Helvi Sipilä laati säätiön ensimmäiset säännöt. Säätiön omaisuus perustuu Kisakallion Urheiluopiston Lehtokumpu nimisen tilan 57 ha:n maa-alueeseen sekä siellä sijaitseviin kiinteistöihin.

Kisakalliosäätiöllä on vain yksi tehtävä: ylläpitää Kisakallion urheiluopistoa.

Mikäli toiminnasta syntyy ylijäämiä palautuvat ne säätiön tarkoituksen mukaisesti täysimääräisesti Kisakallion urheiluopiston kehittämiseen. Säätiön hallinto muodostuu sen hallituksesta ja valtuuskunnasta sekä toimeenpanevana elimenä on toimitusjohtaja.  Hallituksen pääasiallisena tehtävänä on vastata säätiön taloudesta ja strategiasta. Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Ari Kourilehto Espoosta. Valtuuskuntaa johtaa Marja Ramm-Schmidt Espoosta ja sen pääasiallisena tehtävänä on nimittää hallitus ja valita säätiön tilintarkastajat. Säätiön toimitusjohtajana on Petri Tarkkanen Salosta.